​Nyt fra NL 2019

11. februar ​2019

Fluebindingskonkurrence: Ålestrup open

Ålestrup foreningen har bedt os om at reklamere for deres fluebindingskonkurrence, Ålestrup open. Konkurrencen afholdes d. 9/3 kl 10 på Fiskergården, Ådiget 40, Aalestrup​. Se deres plakat her.

190211 ålestrup open

10. februar ​2019

Referat fra årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 10. januar 2019

Ad 1 : Tage Kragbak blev valgt til dirigent

Ad 2: Forretningsorden og valg af stemmetællere blev godkendt

Ad 3: Beretningen blev godkendt

Ad 4: Regnskabet blev godkendt

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag

Ad 6: Budgettet blev vedtaget

Ad 7: Kasserer Torben Valsted Petersen blev genvalgt

Ad 8: Thomas Østergaard, Jan Nielsen og Lars Bølling blev genvalgt til betyrelsen

Ad 9: Jørgen Brandt og Søren Østergaard blev valgt til suppleanter

Ad 10: Ole Bille og Jan Vinther Sørensen blev genvalgt

På bestyrelsens vegne

Torben Burchardt

04. februar ​2019

Hyttepasser efterlyses fundet

Vi takker for interessen. Der er fundet en ny hyttepasser til Lindbo.


Per Støving har overtaget den ledige post med opsyn af åen fra Lousindal til den skæve bro.

27. Januar ​2019

GREJAUKTION TORSDAG D. 14. MARTS 2019 kl 19.00. I NYE LOKALER !

Igen i år byder NL velkommen til den traditionelle grejauktion. Der kan indleveres effekter fra kl. 18.00.

Auktionen bliver igen i år flyttet til den gamle Superbrugsens bygninger i Storvorde. 

Adressen er Stationsvej 5 D.

Der er masser af plads og gratis parkering☺

Håber at se jer. Der er næsten garanti for en god handel.

Vel Mødt​


27. Januar ​2019

Dødsfald

Det var med stor beklagelse, vi i bestyrelsen modtog nyheden om vort mangeårige medlem Jens Schou’s bortgang. Jens havde været alvorligt syg i længere tid og tabte til sidst kampen.

Jens var i mere end 40 år NL’s repræsentant i SNR’s bestyrelse. En post han besad med stort omhu. Som lystfisker var det især Norge der trak i ham. Hver eneste sommer drog han nordpå i jagten på sølvblanke laks. I de senere år fandt man ham også langs bredderne af Lindenborg Å hvor fluestangen var i brug. Han vil blive savnet.

Æret være Jens Schous minde

Torben Burchardt


20. Januar ​2019

Kontrol af fiskekort

Kontrollanterne mødtes kl 10 og rykkede ud til de nederste stræk af åen. Ingen bøder blev uddelt.

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

190120 premiere 4

190120 premiere 1

20. Januar ​2019

Premiere ved åen

Præmieren var et vanligt tilløbsstykke. Et par og tyve medlemmer mødte frem i Lindbo lokket af Pouls legendariske gule ærter. De fleste havde ikke fiskegrejet fremme og måske derfor var fangsterne meget begrænsede.

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

190120 premiere 2

190120 premiere 3

16. Januar ​2019

Vævsprøver fra ørred

Vi fortsætter i år indsamlingen af vævsprøver. Sammenslutningen iværksatte sidste år sammen med DTU Aqua en indsamling af vævsprøver fra ørreder fanget i Lindenborg å for at fastslå bestandens genetik.

I år gør vi det også muligt at aflevere prøver i hytten på Louisendal, "Michelsen". 

Der er en vejledning af hvad du skal gøre i både Lindbo og Michelsen.

Det er vigtigt at vi får alle de ønskede oplysninger.

1) Fisk nr. 

2) indsamlings-dato, 

3) indsamlingssted, 

4) fiskens længde (og evt vægt), 

5) køn (hvis muligt), 

6) om fisken var havørred eller bækørred.

Vi vil også gerne have et navn på den person der stod for indsamlingen. 

Det er vigtigt at der til hver vævsprøve kan kobles et Fisk nr.

Når prøven er taget, sendes en sms til kontaktpersonen, denne vil sørge for det videre forløb.

Hilmar


16. Januar ​2019

Fluebindning i NL, forår 2019

Så starter vi igen op med fluebindning i NL. Første gang bliver torsdag, den 24. januar kl. 19:00 og vi fortsætter derefter hver anden torsdag frem til og med den 4. april

Alle medlemmer af NL er velkomne og det er gratis at deltage. (man sørger selv for materialer osv.)

Har man aldrig prøvet at binde fluer før og vil i gang, så vil Peder eller Martin være tilstede for at hjælpe jer godt i gang.

Som sidste år vil vi se om vi kan få et par dygtige gæstebindere til at binde et par fluer. Der vil komme særskilt info vedr. dette samt evt. Tilmelding.

Fluebindings aftner bliver afhold i NL´s klublokaler, Tofthøjvej 41a, Storvorde. Fra Kl. 19:00

Vigtigt:

Da klublokalet desværre er optaget på første bindeaften den 24. januar, vil denne vi aften flytte til Lindbo. Kanalvej 7, Storvorde

Info om datoer for Fluebinde kan også ses på aktivitetsoversigten på www.nl1917.dk eller på NL1917 Facebook side.​


14. Januar ​2019

Gule ærter


kære medlemmer
på søndag d. 20. januar kl 12 kommer Poul Sørensen til Lindbo. Han tilbereder igen i år de bedste gule ærter øst for Storvorde.
vel mødt!

Venlig hilsen

Torben Burchardt


11. Januar ​2019

Generalforsamling 2019

De første billeder fra årets generalforsamling.

nl 19 3

Vores nestor Evan Munkholm havde tegnet disse smukke fluer. De var en flot ekstra præmie til de 3 største havørreder.

nl 19 8

Forsamlingen lytter koncentreret.

nl 19 9nl 19 2

Ny mand i bestyrelsen Martin Møller Nielsen                                  Michael havde også noget på hjerte

nl 19 18nl 19 21

Pokalen for største havørred gik til Jørgen Keller Hansen.            Den nye bestyrelse


06. Januar ​2019

Video fra leg på de nye gydepladser nedstrøms Blåhøl

De nye gydepladser ved Blåhøl er taget i brug af havørrederne. På siden med filmklip er der lagt et link til et kort kig på 2 havørreder i leg på de nye gydepladser.
​Endnu en gang tak til alle der gav en hånd med i anlæggelsen og en tak til lodsejerne for deres velvillige indstilling. 


01. Januar ​2019

​​Godt nytår til jer alle.

Håber i alle får et fantastisk fiskeri i 2019.


​Næste aktiviteter

​21. Februar 2019 kl. 19:00

Fluebinding i klublokalet​


7. Marts 2019 kl. 19:00

Fluebinding i klublokalet​

Torsdag d. 14. Marts kl. 19:00

Grejauktion. Den gamle brugs

9. Marts 2019

Ålestrup open, Fluebindingskonkurrence


21. Marts 2019 kl. 19:00
Fluebinding i klublokalet​


4. April 2019 kl. 19:00
Fluebinding i klublokalet​

Seneste ændringer

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​