​Nyt fra NL 2019

27. April ​2019

Kystcup 2019

Den traditionelle kystcup i limfjorden afvikles den 27. april 2019.  Der er masser af flotte præmier at vinde for dygtige og heldige lystfiskere. 

Se beskrivelsen og tilmeldingen her.

15. April ​2019

Skarv regulering

Vi har i vinter og frem til nu modtaget mange observationer af skarv i vores å. Vi har derfor søgt om tilladelse til regulering af disse fugle. Tilladelsen er nu givet og vi foretager derfor en regulering i samarbejde med Storvordes Jagtforening. Tilladelsen gælder frem til slutningen af maj. Altså i den periode hvor smolt trækker ud af åen. Vis derfor hensyn hvis du møder jægerne ved åen. Jagterne foregår på det yderste stræk af åen, på Digelaugets jord.Der er allerede nu aftalt en jagt 27/4. Der kan også være jægere til stede allerede i løbet af påsken. Så orienter dig inden du bevæger dig ud på de yderste stykker af åen. Fra den nye bro ved Egensevej og udefter 

11. april ​2019

Guideline Demo i Lindbo

Nyt grej er noget der kan få lystfiskere op af sofaen. I torsdags havde vores sponsor Jægeren og lystfiskeren inviteret til grejdemonstration ved Lindbo. Masser af godt grej og grillede slagterpølser på grillen gjorde arrangementet til et velbesøgt et af slagsen. Mange gode medlemmer og også gæster fik oplevet vores å.

Venlig hilsen

Torben Burchardt

190411 guideline demo 1190411 guideline demo 2190411 guideline demo 3

2. april ​2019

Guideline Demodag i Lindbo

Jægeren og Lystfiskeren afholder Guideline Demodag i samarbejde med Brian Størup og Nordjysk Lystfiskeriforening 1917​.

(teksten er fra annoncen)

Torsdag d. 11. april kl. 16.30 - 19.00 har du muligheden for at komme ud og prøve de lækre stænger, hjul og liner fra Guideline. Der er flere nye stænger i programmet i år, som er særdeles interessante set med en havørredfiskers øjne.

Og hvis du endnu ikke har anskaffet dig en af de nye ULS liner, som kom på markedet sidste år, så har du nu chancen for at føje noget nyt grej til dit sortiment.

Denne dag kan du også se lidt nærmere på Lindenborg å, da arrangementet afholdes i Lindbo, som er NL 1917’s fiskehytte. Du kan måske få en snak med nogen af bestyrelsesmedlemmerne og høre nærmere omkring fiskemulighederne og medlemsskab i Lindenborg å, som i øvrigt nok må betegnes, som en af danmarks bedste havørred åer.

Vi starter arrangementet kl. 16.30 og kører på indtil kl. 19.00. Martin fra NL 1917 har lovet at passe grillen, og vi medbringer godt med pølser, brød, samt øl og sodavand.

Se den komplette beskrivelse her: https://www.jaegeren-og-lystfiskeren.dk/arrangementkalender/2019-04-11/76-guideline-demodag/

Med venlig hilsen

Martin Møller Nielsen

24. Marts ​2019

Rydning omkring Sejlflodshytten

Som I nok har bemærket er området omkring vores hytte i Sejlflod blevet ryddet. Det skyldes at den nye lodsejer og flere andre har bidt mærke i at folk uden tilknytning til vores forening, uretmæssigt har benyttet sig af bord/bænke sættet. Det har resulteret i et ønske fra lodsejeren om at rydde området udenfor hytten. De gode medlemmer, som bruger hytten mest, fik det ordnet omgående - effektivt arbejde ! Det er nu muligt at tage en stol med inde fra hytten hvis man vil nyde pladsen foran hytten​.

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

17. Marts ​2019

GREJAUKTION TORSDAG D. 14. MARTS 2019

Grejauktionen var i år et stort tilløbsstykke. Hele 36 købere var mødt op og buddene

kom i en lind strøm. Der var hele 111 lots og det var høj kvalitet: i flæng kan nævnes sage, guideline, scierra og zspey fluestænger, shimanohjul, flotte fluer, delfinblink og meget andet godt. Det hele særdeles kompetent præsenteret af Jørgen Brandt. Omsætningen nåede næsten 10.000,-

Tak til alle deltagere for en fornøjelig aften.

Torben Burchardt.​

img_20190314_215124img_20190314_204736__01

img_20190314_202153__01img_20190314_202140

img_20190314_202106__02

08. Marts ​2019

GREJAUKTION TORSDAG D. 14. MARTS 2019 kl 19.00. I NYE LOKALER !

Igen i år byder NL velkommen til den traditionelle grejauktion. Der kan indleveres effekter fra kl. 18.00.

Auktionen bliver igen i år flyttet til den gamle Superbrugsens bygninger i Storvorde. 

Adressen er Stationsvej 5 D.

Der er masser af plads og gratis parkering☺

Borgerforeningen sørger for salg af øl, vand og kaffe

Husk rigeligt med kontanter !

Håber at se jer. Der er næsten garanti for en god handel.

Vel Mødt​


11. februar ​2019

Fluebindingskonkurrence: Ålestrup open

Ålestrup foreningen har bedt os om at reklamere for deres fluebindingskonkurrence, Ålestrup open. Konkurrencen afholdes d. 9/3 kl 10 på Fiskergården, Ådiget 40, Aalestrup​. Se deres plakat her.

190211 ålestrup open

10. februar ​2019

Referat fra årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 10. januar 2019

Ad 1 : Tage Kragbak blev valgt til dirigent

Ad 2: Forretningsorden og valg af stemmetællere blev godkendt

Ad 3: Beretningen blev godkendt

Ad 4: Regnskabet blev godkendt

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag

Ad 6: Budgettet blev vedtaget

Ad 7: Kasserer Torben Valsted Petersen blev genvalgt

Ad 8: Thomas Østergaard, Jan Nielsen og Lars Bølling blev genvalgt til betyrelsen

Ad 9: Jørgen Brandt og Søren Østergaard blev valgt til suppleanter

Ad 10: Ole Bille og Jan Vinther Sørensen blev genvalgt

På bestyrelsens vegne

Torben Burchardt

04. februar ​2019

Hyttepasser efterlyses fundet

Vi takker for interessen. Der er fundet en ny hyttepasser til Lindbo.


Per Støving har overtaget den ledige post med opsyn af åen fra Lousindal til den skæve bro.

27. Januar ​2019

GREJAUKTION TORSDAG D. 14. MARTS 2019 kl 19.00. I NYE LOKALER !

Igen i år byder NL velkommen til den traditionelle grejauktion. Der kan indleveres effekter fra kl. 18.00.

Auktionen bliver igen i år flyttet til den gamle Superbrugsens bygninger i Storvorde. 

Adressen er Stationsvej 5 D.

Der er masser af plads og gratis parkering☺

Håber at se jer. Der er næsten garanti for en god handel.

Vel Mødt​


27. Januar ​2019

Dødsfald

Det var med stor beklagelse, vi i bestyrelsen modtog nyheden om vort mangeårige medlem Jens Schou’s bortgang. Jens havde været alvorligt syg i længere tid og tabte til sidst kampen.

Jens var i mere end 40 år NL’s repræsentant i SNR’s bestyrelse. En post han besad med stort omhu. Som lystfisker var det især Norge der trak i ham. Hver eneste sommer drog han nordpå i jagten på sølvblanke laks. I de senere år fandt man ham også langs bredderne af Lindenborg Å hvor fluestangen var i brug. Han vil blive savnet.

Æret være Jens Schous minde

Torben Burchardt


20. Januar ​2019

Kontrol af fiskekort

Kontrollanterne mødtes kl 10 og rykkede ud til de nederste stræk af åen. Ingen bøder blev uddelt.

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

190120 premiere 4

190120 premiere 1

20. Januar ​2019

Premiere ved åen

Præmieren var et vanligt tilløbsstykke. Et par og tyve medlemmer mødte frem i Lindbo lokket af Pouls legendariske gule ærter. De fleste havde ikke fiskegrejet fremme og måske derfor var fangsterne meget begrænsede.

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

190120 premiere 2

190120 premiere 3

16. Januar ​2019

Vævsprøver fra ørred

Vi fortsætter i år indsamlingen af vævsprøver. Sammenslutningen iværksatte sidste år sammen med DTU Aqua en indsamling af vævsprøver fra ørreder fanget i Lindenborg å for at fastslå bestandens genetik.

I år gør vi det også muligt at aflevere prøver i hytten på Louisendal, "Michelsen". 

Der er en vejledning af hvad du skal gøre i både Lindbo og Michelsen.

Det er vigtigt at vi får alle de ønskede oplysninger.

1) Fisk nr. 

2) indsamlings-dato, 

3) indsamlingssted, 

4) fiskens længde (og evt vægt), 

5) køn (hvis muligt), 

6) om fisken var havørred eller bækørred.

Vi vil også gerne have et navn på den person der stod for indsamlingen. 

Det er vigtigt at der til hver vævsprøve kan kobles et Fisk nr.

Når prøven er taget, sendes en sms til kontaktpersonen, denne vil sørge for det videre forløb.

Hilmar


16. Januar ​2019

Fluebindning i NL, forår 2019

Så starter vi igen op med fluebindning i NL. Første gang bliver torsdag, den 24. januar kl. 19:00 og vi fortsætter derefter hver anden torsdag frem til og med den 4. april

Alle medlemmer af NL er velkomne og det er gratis at deltage. (man sørger selv for materialer osv.)

Har man aldrig prøvet at binde fluer før og vil i gang, så vil Peder eller Martin være tilstede for at hjælpe jer godt i gang.

Som sidste år vil vi se om vi kan få et par dygtige gæstebindere til at binde et par fluer. Der vil komme særskilt info vedr. dette samt evt. Tilmelding.

Fluebindings aftner bliver afhold i NL´s klublokaler, Tofthøjvej 41a, Storvorde. Fra Kl. 19:00

Vigtigt:

Da klublokalet desværre er optaget på første bindeaften den 24. januar, vil denne vi aften flytte til Lindbo. Kanalvej 7, Storvorde

Info om datoer for Fluebinde kan også ses på aktivitetsoversigten på www.nl1917.dk eller på NL1917 Facebook side.​


14. Januar ​2019

Gule ærter


kære medlemmer
på søndag d. 20. januar kl 12 kommer Poul Sørensen til Lindbo. Han tilbereder igen i år de bedste gule ærter øst for Storvorde.
vel mødt!

Venlig hilsen

Torben Burchardt


11. Januar ​2019

Generalforsamling 2019

De første billeder fra årets generalforsamling.

nl 19 3

Vores nestor Evan Munkholm havde tegnet disse smukke fluer. De var en flot ekstra præmie til de 3 største havørreder.

nl 19 8

Forsamlingen lytter koncentreret.

nl 19 9nl 19 2

Ny mand i bestyrelsen Martin Møller Nielsen                                  Michael havde også noget på hjerte

nl 19 18nl 19 21

Pokalen for største havørred gik til Jørgen Keller Hansen.            Den nye bestyrelse


06. Januar ​2019

Video fra leg på de nye gydepladser nedstrøms Blåhøl

De nye gydepladser ved Blåhøl er taget i brug af havørrederne. På siden med filmklip er der lagt et link til et kort kig på 2 havørreder i leg på de nye gydepladser.
​Endnu en gang tak til alle der gav en hånd med i anlæggelsen og en tak til lodsejerne for deres velvillige indstilling. 


01. Januar ​2019

​​Godt nytår til jer alle.

Håber i alle får et fantastisk fiskeri i 2019.


​Næste aktiviteter

27. April 2019

Skarvregulering - jagt

27. April 2019

Kystcup i Limfjorden

Seneste ændringer

15.04.19

06.04.19

04.04.19

08.03.19

26.02.19

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​