​Nyt fra NL 2018

15. december ​2018

​Dødsfald

Det var med sorg at vi bestyrelsen erfarede at vor tidligere kasserer og æresmedlem Knud Rynkeby Knudsen er gået bort efter længere tids sygdom.

Knud Rynkeby Knudsen styrede foreningens økonomi med stor autoritet i mere end 15 år. Da han startede sit hverv var det uden hjælp fra internet og elektroniske styresystemer. Dengang var vi mere end 800 medlemmer, så det var også dengang et stort arbejde at administrere foreningens økonomi.

Som lystfisker var Rynkeby en stor lærermester for sin søn Simon, som stadig i dag tager sin del af havørrederne i åen.

Æret være Knud Rynkeby Knudsens minde

Torben Burchardt Jensen

13. december​ 2018

Indkaldelse til Generalforsamling

Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.00 præcis i Vejgaardhallen​

Dagsorden og forretningsorden

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
    Bemærk NL’s love § 9 stk.2 om tidsfristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen
6. Budget 2018/2019.
7. Valg af kasserer Torben Valsted Petersen afgår efter tur.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Thomas Østergaard, Jan Nielsen og Lars Bølling afgår efter tur.
9. Valg af 2 suppleanter. Jørgen Brandt afgår efter tur
10. Valg af revisor. Ole Bille og Jan Vinther Sørensen afgår efter tur.
11. Eventuelt


Generalforsamlingen suspenderes præcis kl. 19.30 for spisning. Efter endt spisning genoptages
generalforsamlingen.​

Tilmelding til generalforsamlingen foregår på Medlemsportalen.
Årsregnskabet ligger også på Medlemsportalen.

Den skriftlige beretning for s​æson 2018 kan læses her. 

5. december ​2018

Sæler

​Denne sæl er observeret opstrøms den gamle Egense bro d 24 november. Så der er ingen tvivl om hvad sælen laver i vores å...

Der er meget vigtigt du indberetter , hvis du observerer en sæl i vores å, på følgende link.

http://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

05.12.18.sæl 205.12.18.sæl 1

25. november​ 2018

Fangststatistikker

​Hej Alle

Hvis I ikke har nået det endnu, er her en reminder om at indsende jeres fangster for 2018 . Det er vores mulighed for at have en statistik over sæsonens fangster. En statistik der f.eks. kan bruges i vores argumentation for at få mulighed for at regulere eventuelle sæler i Lindeborg Å.

Du kan vinde et års frit kontingent !

Send send send.....

Med venlig hilsen

www.nl1917.dk

I finder formularen her:  Fangsstatistik

12. november​2018

Fangststatistikker

​Hej Alle

Sæsonen 2018 er snart forbi. Jeg skal derfor bede jer alle om at indsende årets fangster, således vi har noget statistik på hvor heldige / uheldige vi har været. Oplysninger kan endvidere bruges til vores nye ansøgning om tilladelse til at regulere gråspættet sæl.

I finder formularen her:  Fangsstatistik

7. oktober​2018

Fisketræf Søndag d 7/10-18

I søndags afholdt NL1917 efterårets fisktræf.

Ca 12 medlemmer møde op kl. 9 i Lindbo til rundstykker, medbragt kaffe og hyggesnak, ingen lystfisker ”historier” her :-) 

Da vi havde fået tygget af munden og snakket færdig, skulle der fiskes...

Vejret viste sig fra sin absolut bedste side med høj sol og ikke meget vind.

Efter endt fiskeri var der indvejning kl 14.

Tillykke til Carsten Christensen som løber med hæderen for årets største fisk, 44cm og 850 g.

Tak til de fremmødte for en hyggelig dag.

Mvh

Morten Ransborg

6. oktober​2018

Mistet fangstnet

Jeg vil gerne ”melde” mit fangstnet tabt/mistet.

Det er et sort Ron Thompson fangstnet, sidst set ved hytten i Storvorde den 3-10-18

Med venlig hilsen/Best regards

Jan Alsing Madsen

Petravej 11

9280 Storvorde

Telefon 27 11 42 55

4. oktober​2018

Indsamling af finneklip fra ørreder

Lindenborg Å Sammenslutningen har sammen med DTU Aqua iværksat en indsamling af vævsprøver fra ørreder fanget i Lindenborg å for at fastslå bestandens genetik.

Du har mulighed for at hjælpe med indsamlingen ved at tage vævsprøver fra de fisk du fanger. Du skal bare følge de nedenstående retningslinjer.


​Du kan finde Eppendorf-rør til vævsprøven i Lindbo fra den 5. oktober. Hvor der også er en vejledning i hvordan du gør det.

Det er vigtigt at vi får alle de ønskede oplysninger.

1) Fisk nr.

2) indsamlings-dato,

3) indsamlingssted,

4) fiskens længde (og evt vægt),

5) køn (hvis muligt),

6) om fisken var havørred eller bækørred.

Vi vil også gerne have et navn på den person der stod for indsamlingen.

Det er vigtigt at der til hver vævsprøve kan kobles et Fisk nr.

Aflevering af prøver til kontaktperson

Når prøven er taget, sendes en sms til kontaktpersonen, denne vil sørge for det videre forløb.
​Kontaktpersonen for NL er Hilmar, som det også fremgår af vejledningen i Lindbo. 


​Tak for din deltagelse
På Sammenslutningens vegne
Hilmar Jensen

19. September ​2018

God nyhed fra Sammenslutningen


Sammenslutningens hold af aktive seniorer med en enkelt yngre var i dag rundt på forskellige stationer fra bestadsundersøgelsen i 2016.
Målet for dagen besøg med Finn Sivebæk var en bestandsundersøgelse der skulle vise om nedgangen på de forskellige stationer fortsat var gældende.
Det viste sig at der igen var mange fisk på de besøgte steder.

Venlig hilsen

Torben Burchardt

15. September ​2018

Fisketræf i Lindbo 7. oktober kl. 9.00

Foreningen byder velkommen til efterårets fisketræf. Vi dyster om æren og retten til at få sit billede med fangsten ophængt på væggen Lindbo.

Vi mødes kl 9.00 hvor foreningen er vært ved et rundstykke inden konkurrencen begynder. Medbring din egen kaffe.

Indvejning slutter kl 14.00 hvorefter vinderen kåres.

Mød op til en hyggelig efterårsdag ved åen.

Med venlig hilsen

Torben Burchardt​

12. September ​2018

​Dødsfald

Det var med sorg, bestyrelsen har modtaget meddelelsen om, at vort æresmedlem Lars Christensen er gået bort.

Lars Christensen, der hos os alle var kendt som Lasse, sov stille ind den 10. september.

Lasse, var om nogen, manden der sikrede os den gode fiskebestand vi har i åen i dag. Hans store arbejde, når det gjaldt el-fiskeriet, yngelplejen og udsætningerne, var med til at danne grundlaget for at Lindenborg Å fik anerkendelse som Danmarks første selvreproducerende vandløbssystem. En anerkendelse vi nyder glæde af i dag.

Som person, var han en ivrig debattør, med meninger om alle de ting og emner, der altid snakkes om blandt lystfiskere.

Ikke mindst via sit arbejde på Aalborg Værft var Lasse gennem årene med til at skaffe foreningen mange nye medlemmer. Jargonen fra værftet kunne derfor livligt høres ved åen og på generalforsamlingerne.

Lasse nåede at være medlem af NL i 48 år. Heraf var han valgt til bestyrelsen i ikke mindre end 23 år, og havde dermed en anciennitet som det næst længst siddende bestyrelsesmedlem. Rigtig mange andre bestyrelsesmedlemmer har derfor kunnet nyde godt af Lasses store viden.

Mange yngre medlemmer har truffet Lasse ved grejauktionerne. Her var han en stor leverandør af egernhaler fra trafikdræbte egern i Hals og Hou området.

Desværre måtte han de sidste år melde afbud. Derfor var han også fraværende ved sæsonpremiererne i Lindbo og ved generalforsamlingerne. Det ærgrede han utroligt meget, og hver gang beklagede han det meget. Han største ønsker var altid at være sammen med sine mange gode fiskekammerater.

Et trofast og markant medlem er gået bort

Æret være mindet af Lasse.

Torben Burchardt Jensen

28. August ​2018

​Hej

Desværre har vi i første omgang fået afslag på vor ansøgning om tilladelse til at foretage en begrænset regulering af sæler i åen.

Begrundelse er at der ikke findes nok indberetninger om sete sæler i åen. Naturstyrelsen finder heller ikke at nedgangen i antal gydebanker og fangster kan tillægges nogen betydning.

Derfor er det MEGET nødvendigt at i selv og jeres medlemmer indberetter alle sete tegn på sæler i vandløbet. Dette uanset at der så måske kommer flere indberetninger på den/de samme sæler.

Indberet på dette link.

http://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Vi vil senere forsøge med en ny ansøgning. 

Hilsen

Torben Burchardt

23. August ​2018

FAMILIEFISKEDAG  ved Glenstrup Sø.

Søndag d. 9. september kl. 10 - 15.

Se detaljer og adresser i invitationen fra Lodsejerforningen.

15. August ​2018

Vigtigt          Vigtigt          Vigtigt          Vigtigt          Vigtigt          Vigtigt           Vigtigt
 

I forhold til vores ansøgning om regulering af sæler i vores å er det vigtigt, at I registrerer jeres

observationer. Disse registreringer er det eneste grundlag Naturstyrelsen har for at vurdere problemets

omfang i Lindenborg Å.

For nuværende er der en enkelt registrering i systemet, så derfor denne henstilling til at I får registreret

jeres observationer.

Det foregår her:https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Jeg vil gerne fortsat have besked om jeres observationer.

VH

Torben Burchardt

17. Juni ​2018

​Gæstefiskere ved åen d 12. juli fra ca. 9.00 til 17.00

I forbindelse med vort engagement i SNR skal jeg oplyse om, at der i forbindelse med et besøg fra

Jammerbugt kommunes venskabsby i Tyskland, at der vil være gæstefiskere på vort vand d 12. juli.

Der er tale om unge tyske lystfiskere og deres ledere. Tag rigtig godt imod vore gæster denne dag.

Knæk og Bræk

Torben Burchardt

12. Juni ​2018

Klippedag 3

​Her har vi så de 4 medlemmer der føler sig under 40.... og som havde tid og lyst til at klippe idag.


Kæmpe tak til dem og alle de andre der har hjulpet til .

Der mangler ganske få stykker og blive klippet.
Der bliver dog ikke arrangeret flere fællesklipninger
før tidligst august, hvor der kommer en vedligeholdelses klipning.
Der er dog allerede medlemmer der har tilbudt at klippe så inden uge 29 er de sidste stykker klippet.

Husk. Du kan altid ringe og låne klipperne hvis du skulle få lyst til lidt ekstra motion.

Jan Nielsen | Eftermarkedschef

Indkilde Auto A/S

Hobrovej 325

9200 Aalborg SV

M + 45 27 77 90 34
D + 45 96 34 90 34

T + 45 96 34 90 00
F + 45 96 34 90 09

jni@indkilde.dk

indkilde.dk

10. Juni ​2018

Junior tur til Lindenborg å.

​Søndag d.10/6 var der junior tur til vores skønne å. Der var kun to tilmeldinger, så vi ændrede planer i sidste øjeblik og tog på fjorden istedet. Simon, som havde fødselsdag, og storebror Thomas fik et par timer med forsøg på at fange hornfisk. De havde mange kontakter, men fangede kun en enkelt hornfisk. Vi havde en dejlig tur på fjorden, sjældent at vandet er SÅ stille.

Tak for turen drenge, håber vi kan gentage det en anden gang. Og tak for fødselsdags boller og kaffe.

Mvh.

Thomas Østergaard

9. Juni ​2018

Klippedag 2

Så gjorde vi det igen💪💪
Klippet fra toppen af zinks ud til højspændingen.

Som i kan se på billedet er der ikke mange med under 40 år, det er stærkt, der både kommer efterlønnere og pensionister.

Nu mangler der kun ganske få stykker, at blive klippet , det kunne jo være sjovt, hvis det var de unge under 40 år der kommer på banen .
10 mand i 3 timer, så er vi færdige.

Vi klipper igen tirsdag aften kl 1800 ved lindbo.
PS. Alle dem som føler sig som under 40 er meget velkomne

9. Juli ​2018

Indberetning af sæler

Til organisationer og borgere ved Limfjorden

Lyst-og fritidsfiskere har oplevet et stigende antal sæler i Limfjorden, hvilket opleves generende for fiskeriet. Som et bidrag til at kortlægge omfanget af generne, har Limfjordrådet besluttet, at give borgere mulighed for at indrapportere sælobservationer. I medsendte brev oplyses mere om baggrunden.

I må gerne sende brevet videre eller dele det på sociale medier til dem i mener det er relevant for: Sælobservationer

Der er til orientering vedhæftet en Pressemeddelelse.

Med venlig hilsen

Thorsten Møller Olesen Riis

Projektleder/biolog

Limfjordssekretariatet

Mobil 2520 2163

Mail: thorsten.olesen@aalborg.dk

www.limfjordsraadet.dk

7. Juni ​2018

Grødeskæringsplan Lindenborg å 2018 - Uge 25, 29, 33 og 37

 Kære alle ​


Hermed planen for grødeskæring i Lindenborg Å systemet 2018.06.06

Vi starter i uge 25 og skærer op til lidt ovenfor Skiveren. Ved anden skæring i uge 29 forventes hele åen skåret. I Skibsted å skæres hele strækningen. Gudumlund Tørvekanal tages med hvis der er vand nok at sejle på.

Der er kommet to skrivere mere i åen som staten driver. En ved Lindenborg Gods og en ved Buderupholm. De kan ses via dette link: http://www.hydrometri.dk/hyd/

Skærmen viser et danmarkskort som man kan zoome ind i og klikke på prikken. Derefter klik på vandstand 30 dage så ses grafen.

 Knæk og bræk. ​

Med venlig hilsen

Peter Munk
Miljøtekniker

Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
VandMiljø
Stigsborg Brygge 5, Boks 222
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2158
www.aalborgkommune.dk

5. Juni ​2018

Klippedag

Så er der klippet brinker fra toppen af Louisen dal til hytten på det flade. Op og nedstrøms sejlflodhytten. Fra den gamle Egensebro ud til højspændingen på østsiden af åen.

Det er simpelhen kanon arbejde der er udført.
KÆMPE TAK TIL DE 13 MAND DER MØDTE OP. Tak til Thomas for fantastisk forplejning.

Vi mangler stadig stykket bag Gudumholm.
Vestsiden ved zinks, samt stykket fra Egense broen ud til højspændingen .

Hva gør vi. ....... klippedag lørdag d 9/6 ?
Eller er der nogen der byder ind på de enkelte stykker.
Lad mig høre.

Tlf 27779034
nielsen9280@gmail.com
Eller kommenter på facebook

Jan Nielsen

27. Maj ​2018

Majfluer

Mens vi venter på de blanke har Ib Dyhr sendt disse flotte billeder af majfluer. De er taget omkring slusebroen. Det betyder ihvertfald at vandet er rent og klar til opgangen.......

18.05.27.majfluer 118.05.27.majfluer 418.05.27.majfluer 318.05.27.majfluer 2

7. Juli ​2018

Sommerhilsen

De blanke sommerfisk har i skrivende stund nok allerede indfundet sig i vores skønne å. Nu glæder vi os alle til selv at kunne kroge en blank skønhed eller bare glæde os over vore fiskekammeraters held og / eller dygtighed.Der skal derfor lyde en kæmpe opfordring til at dele dine fangster på vores hjemmeside. Send gerne dine billeder og måske den dramatiske historie til vores webmaster : nl1917.web@gmail.com og del gerne på vores facebook side også.

Husk også vores faste tradition sommertræffet. Det løber af stablen lørdag 7. juli kl 18. Her tænder vi op i grillen ved Lindbo. Medbring dit eget mad til grillen. NL giver en øl eller vand. Derefter er der frit fiskeri.
Der plejer at være en rigtig fin skovtursstemning på denne aften.

God sommer og knæk og bræk til alle.

Torben Burchardt​

22. april ​2018

Juniortur til Mariager fjord

Søndag d. 22/4 gik turen til Mariager fjord. Vi valgte at fiske fra Stinesminde. Her viste vejret og fjorden sig fra sin absolut smukkeste side, høj forårs sol og stort set vindstille. Vi mødte op i stærkeste formation, 3 tidligere juniorer, selvom det er ved at være længe siden og så Tim.
Tim skulle lufte sin fluestang for første gang, hvilket gik forbavsende godt. Vi havde, som sædvanligt, ingen fangst at prale med, det blev kun til et enkelt hug.
Vi håber på en lige så fin dag næste gang, men kunne godt bruge et par juniorer mere til arrangementerne.

Tak for turen.
Thomas. 

18. april ​2018

SIFAS VIP ildsjæle U 25 pris til Søren Østergaard

Så oprandt den store dag, hvor Søren modtog SIFAS VIP ildsjæle U 25 pris. Uddelingen startede kl. 17 og sluttede kl. 20. Søren stod på scenen sammen med fire andre prismodtagere, som i deres foreninger også havde ydet en stor frivillig indsats. Som konferencier, Mogens Jørgensen (TV2 Nord) sagde: uden disse stille hjælpere ville der ikke være et så rigt foreningsliv. Endnu engang tak til Søren for hans indsats langs åen. 

Torben

19. marts ​2018

Dialogmøde om sæler

v/Hilmar Jensen

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, inviterede til dialogmøde om sæler i åer.

Invitationen var svar på en henvendelse fra Ferskvandsfiskeriforeningen fulgt op af Holstebro

Kommune. Mødet blev afholdt mandag den 26. februar på Holstebro Rådhus.

Ferskvandsfiskeriforeningen havde tidligere i 2017, sammen med Lodsejerforeningen ved Karup Å

og Karup Å Sammenslutningen indsendt ansøgning om tilladelse til regulering af sæler. Uden at en

tilladelse blev givet. Det var derfor med nogen forventning at man deltog i mødet. Nemlig om der

kom nye reguleringsmuligheder frem.

Miljøstyrelsen havde fået den praktiske opgave med indkaldelsen. Deltagerne i mødet var en lang

række Lystfiskeri- og Sportsfiskerforeninger, Fritidsfiskere, deres hovedorganisationer,

Limfjordssammenslutningen, Kommuner, Limfjordsrådet, Århus Universitet (DCE),

Naturstyrelsen, Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet og Arbejdsgruppen for sæler.

Mødet blev indledt med forskellige oplæg. Carsten Keis Fomsgaard og Helge Jakobsen fra KÅS,

berettede om ”Lystfiskeres oplevelse med sæler i Karup Å”. Hvor en medlemstilbagegang på 25%

og manglende indtægter på 53.000 kroner kunne ses som resultat af sælernes tilstedeværelse, en

tilstedeværelse der er en tidobling af tidligere. De kunne også fortælle om turister, som aflyser

bookinger og tager til andre åer. Fiskekonkurrence der blev en delvis fiasko fordi fiskeriet på store

strækninger var umuliggjort af sæler.

Anders Galatius, Århus Universitet, DCE orienterede om Sæler i ferskvand. Han kom ind på

størrelsen af de nuværende bestande i de forskellige områder. Aktuelt for Limfjorden anslås den til

at være 1500 til 2000. Dog var de ikke alle ”Limfjordssæler” denne bestand mente han kun

udgjorde ca. 700. Limfjorden er af uforklarlige årsager hvileplads for sæler mange steder fra f.eks.

Vadehavet England og Skotland.

Efter disse oplysninger lod han en bombe falde om at Limfjorden som habitatområde skulle have en

bestand på 10.000 før målene var nået. Denne størrelse er fastsat for alle habitatområder uanset

deres størrelse og fødegrundlag.

Finn Larsen fra DTU kunne oplyse at der er forsøgt forskellige metoder for at skræmme sæler væk.

Uanset hvilken metode der var valgt, uspiselige føde, fysiske hindringer, elektriske felter eller

lydskræmmere, duede ingen af metoderne. Den eneste der virkede var bortskydning af enkelte

individer.

Mette Rask Jensen fra Miljøstyrelsen orienterede afslutningsvis om de aktuelle regler og

forvaltningen af sæler i Danmark. Udgangspunktet var at sælbestanden som helhed befinder sig i en

utilfredsstillende bevaringsstatus, men der var udfordringer i forskellige lokalområder.

Niels Barslund, formand for Ferskvandsfiskerforeningen i Danmark, talerøret Karup Å og lodsejer

ved Hagebro slog den kritiske tone an. "I øjeblikket forsøger miljøminister Esben Lunde Larsen at

blæse og have mel i munden, og det går altid skidt, især i Vestjylland. Men i Karup kommer der

ingen nye turister til næste år, hvis der er lige så mange sæler, og så kan ministeren godt droppe sit

projekt om at få flere turister, sagde han.

I den efterfølgende dialog var der meldinger forskellige steder fra blandt andet fra Lindenborg Å

Sammenslutningen, hvis foreninger har fiskevand ved Lindenborg Å, her er fiskeriet meget påvirket

af sælernes tilstedeværelse. Ikke mindst i Nordjysk Lystfiskeriforening, med fiskevand på de

nederste 12 kilometer. Tilstedeværelsen umuliggør periodevis fiskeriet, samtidig forvolder de stor

skade på de havørreder der er på vej til gydepladserne. Lindenborg å er Danmarks første

selvreproducerende vandløb, og med tilstedeværelsen af sæler, ødelægges næsten hundrede års

arbejde med bestandsophjælpning og vandløbsrestaurering. Foreningerne ved åen har gennem en

årrække foretaget en fangstregistrering blandt medlemmerne. Her er det konstateret, at siden

observationer af den første sæl i vandløbet er antallet af fangede havørreder faldet med med 54%.

Foreningerne ved åen foretager også årligt en optælling af pladser, hvor der er foretaget gydning.

Her viser tallene ved den sidste optælling her i vinter, at der er 41% færre steder hvor der er

foretaget gydning. Disse store nedgange kan kun tilskrives tilstedeværelsen af sæler. Hertil skal

lægges de mange fisk som sælerne adfærdsændrer, kun fortærer delvist og beskadiger ved bid.

Sælernes udryddelse af havørreder er derfor mange gange større end den beskedne mængde som

lystfiskerne bringer med hjem.

Problemerne har tydeligvis været størst i den vestlige Limfjord, men den øgede tilstedeværelse og

manglen på føde gør betænkelighederne store i den østlige fjord, da havørreder fra vestlige vandløb

trækker østover for at komme ud i Kattegat, og dermed passerer de østlige åer herunder Simested å,

Trend Å, Binderup Å og Lindenborg Å. I hælene på dem kommer så sælerne.

Problemet er, at bestanden af sæler i blandt andet Limfjorden har været kraftigt stigende og

fødegrundlaget i fjorden faldende, og den øgede konkurrence om føden har fået sælerne til at søge

op i åer og vandløb.

Med oplysningerne om at en sæl spiser 3 til 4 kg føde om dagen betyder det at der ved

tilstedeværelsen af f.eks. 3 sæler i et vandløb, fortæres ca. 4 tons føde svarende til ca. 2500

havørreder i størrelsen 1,5 kg. Hvis målet med forvaltningsplanen i Limfjorden lykkes, vil 10.000

sæler spise 12.775.000 kilo føde om året, eller 8.516.667 havørreder i en størrelse på 1,5 kg. Alene

disse tal må få de ansvarlige myndigheder til at ændre forvaltningsplanen.

Jørgen Jeppesen fra Skive mente at det skreg til himlen, at kommunerne stopper millioner af kroner

i at fremme lystfiskerturismen til glæde for erhvervslivet, uden at der blev taget aktion over for et af

de allerstørste rovdyr, den spættede sæl.

Budskabet fra mødets deltagere af lystfiskere, sportsfiskere, fritidsfiskere var ikke til at tage fejl af.

De vil have bekendtgørelsen ændret, så de får hjemmel til skyde de sæler, som er begyndt at tage

permanent ophold i vandløb. Der er brug for en let, og anvendelig reguleringsmetode på sæler i

ferskvand. Lodsejerne skal have lov til, med deres almindelige jagtret, at foretage en selektiv

bortskydning af sæler, uden besværlige og uhensigtsmæssige regelsæt, og lystfiskerforeninger skal

som ”brugere” og forpagtere af fiskeretten også have lov til at foretage en nødvendig regulering.

Niels Barslund stillede kraftigt spørgsmålstegn ved reglerne, om at man som lodsejere kan få lov til

at skyde skadevoldende vildt under forudsætning af, at man er lige ved at gå fallit. Der er stort set

ingen ved Karup Å, der får så mange kroner i fiskeleje om året at vi går fallit ved at miste en del af

denne. Derfor har vi bedt om at der kort og godt kommer til at stå, at de er uønskede i ferskvand og

kan bortreguleres.

På mødet var det tydeligt, at der langt fra er enighed med myndighederne om, at bestanden af sæler

i Limfjorden skal op på 10.000 styk.

Frygten blandt deltagerne var, på baggrund af meldingerne fra de forskellige forskere, at det eneste

de ville med dialogen, var at få etableret endnu flere forskningsprojekter der kunne sikre dem

beskæftigelsen. De lokale fiskere har allerede den viden der er nødvendig.

De fremmødte gav også udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ministeren.

Forvaltningsplanen for spættet sæl stammer helt tilbage til 2005 og en revidering er presserende,

men har trukket ud i årevis. Der skal ske noget nu.

12. marts ​2018

Gydegrus udlagt i Lindenborg Å


Gigantisk gydebanke på vej i Lindenborg Å

Så er projektet med udlægning af 450 tons gydegrus i Lindenborg Å nedstrøms Blåhøl startet. Den 8. marts blev de første 190 ton udlagt. På grund af de særlige forhold der er i området med den bløde engjord, har det været nødvendigt at afvente frostvejret. De udlagte tons gydegrus er kun en tredjedel af al den grus der skal udlægges, du har derfor stadig en god mulighed for at hjælpe til..

Projektet er Sammenslutningens hidtil mest omkostningskrævende projekt. Derfor er det glædeligt med den store støtte som projektet har fået fra Nordea Fonden og Spar Nord Fonden. Uden deres støtte ville projektet have været svært at gennemføre.

Desværre ser det nu ud til at frostvejret ophører, hvilket kan udskyde den resterende del af opgaven. Samtidigt er der problemer med leveringen af gruset, hvor frosten desværre har en uheldig indflydelse.

Hvis du har lyst til at gi en hånd med, når sidste etape løber af stablen, så kontakt din forenings formand eller et medlem af åplejeudvalget.

Hilmar

gydegrus ved blåhøl reduceret

1. marts ​2018

Grejauktion

Den traditionelle grejauktion havde denne gang fundet sig til rette i lokalerne der før husede Brugsen i Storvorde. Lokalt var velvilligt stillet til rådighed af Borgerforeningen – tak for det. Der var mødt omkring 25, efter auktionarius’ mening lidt træge, medlemmer op. De kunne, ganske som det plejer at være, gøre rigtig gode handler. Ikke mindre end 116 lots var under hammeren, alt fra næsten nye 2 håndsfluestænger over splitcanestænger til rigtig fine fastspolehjul fra anerkendte mærker kunne købes for yderst rimelige priser. Omsætningen sneg sig op over 9000,- kroner, hvilket er næsten rekord.

Tak til de fremmødte, som sørgede en sædvanlig hyggelig stemning.

Torben Burchardt

20. februar ​2018

Dødsfald

Det var med sorg, at bestyrelsen har modtaget meddelelsen om, at Carl Anker Knudsen er gået bort.

Carl Anker Knudsen, der hos os alle var kendt som Anker, sov stille ind den 8. februar.

Anker var af alle ældre medlemmer kendt som lokalechef i vort klublokale da vi havde det i Brettevillesgade, han var også en skattet trofast dørpasser ved vore generalforsamlinger, hvor han sikrede at medlemskabet var betalt inden man fik adgang.

Som person var han en god fortæller og med til at bringe stemningen i top ved de mange snakke der altid er blandt lystfiskere.

Når fiskeriet ikke forgik ved Lindenborg Å var han en af den store gruppe af medlemmer der hvert år tog turen til Norge for at prøve lykken deroppe. Når man mødte ham glædede han sig altid til den næste fisketur.

Anker nåede i 2017 at være medlem af foreningen i 50 år. Desværre var Anker allerede på dette tidspunkt syg, og kunne derfor ikke på 17.generalforsamlingen modtage de tilstedeværendes hyldest. I år var han også fraværende, en forestående operation forhindrede, at han kunne mødes med sine mange gode fiskekammerater.

Et trofast og markant medlem er gået bort

Æret være mindet af Anker.

Torben Burchardt Jensen

18. februar ​2018

Brinkpleje

Åplejeudvalget talte denne lørdag hele 16 mand. Et flot fremmøde som betød at alle 3 beskrevne opgaver blev udført. Husk at give dem et kram næste gang du møder dem ved åen :-)“ ​

31. Januar ​2018

Fluebinding

Aftenerne med fluebinding i klublokalet byder på seriøs binding af forskellige fluemønstre under kyndig vejledning af aftenens bindemester og ikke mindst mange gode snakke om fiskeriet, det gælder både fiskeriet i Lindenborg å, og fiskeriet ved andre vande og kysten.

Der kan også blive en plads til dig. 

Se i kalenderen hvornår der næste gang er fluebinding.

21. Januar ​2018

Nyt bestyrelsesmedlem

Nyt bestyrelsesmedlem, Morten Ransborg

Jeg har været medlem af NL1917 siden 2001 da vi flyttede til Sejlflod.

Fisket har jeg gjort al den tid jeg kan huske tilbage, som dreng på Skive egen med orm og prop efter skaller og aborre i de lokale mosehuller eller ture til vestkysten efter fladfisk, men de senere år er det først og fremmest fluefiskeriet i åen der har min store interesse.

Fangstmæssig ligger jeg vist på det jævne, men det lykkes da en gang i mellem at få en god ørred med hjem. Men først og fremmest nyder jeg rigtig meget at komme afsted og gå en tur med fluestangen i mørket....

Jeg er 45 år, gift med Eva og vi har 3 børn. Jeg er uddannet svagtstrømsinginør og arbejder for Intel i Aalborg med elektronik design og audio/lyd til mobiltelefoner.

Jeg synes Lindenborg å byder på et fiskeri af virkelig høj klasse og vil gerne yde mit bedrag til at vi også i fremtid kan nyde dette fiskeri.

Knæk & bræk i den kommende sæson.

Mvh

Morten Ransborg

22. Januar ​2018

Kontrol og gule ærter

Igen en fin dag med folk der havde styr på tingene ved kontrollen og de gule ærter.

Jørgen Brandt

21. Januar ​2018

Tyvfisker på spil

Dagen kontrol langs åen viste tydelige spor af en tyvfisker. Thomas Østergaard kunne på turen ud mod fjorden konstatere at der havde været en odder på fisketur i åen. Den havde dog ikke spist hele fisken idet hovedet var efterladt. Se i øverste venstre hjørne af billede.

Ellers gav kontrolturen ingen fangster, idet alle havde styr på papirene.

20. Januar ​2018

Formanden har ordet

Så har der været valg i NL – og en ny formand er blevet valgt…

Jeg blev medlem i starten af firserne, hvor jeg som ung knægt cyklede fra Gug til Lindenborg Å. Jeg har, i de mange år jeg har været medlem, haft rigtigt mange gode timer ved vores dejlige å. Fiskeriet har været med blandet succes, nogen trussel for bestanden bliver jeg nok aldrig, men det er da lykkedes at lande nogle rigtig fine havørreder. Blandt andre en kæmpe på over 11 kg, som til min kones store fortrydelse pynter, i udstoppet tilstand, på væggen i mit fiskeværelse.

I 14 år har jeg siddet i NL’s bestyrelse. Opgaverne har blandet omfattet lodsejerkontrakter, arrangementer og hytterenoveringer.

…Jeg er 51 år, gift med Lene. Uddannet speditør og partner i et mindre speditionsfirma i Nørresundby.

Hvad er det for en forening vi har lige nu

​En 100 årig i fin form – et medlemstal der forhåbentligt i år rammer medlemsloftet på 425. Et fiskevand som tilbyder et havørredfiskeri i høj klasse. En forening der på IT området er fuldt moderniseret. En økonomi der balancerer. Ja det er svært at finde hullerne i osten.

Vores forenings hovedformål bør være, at vi fortsat kan have det gode fiskevand, vi har. Vi er en lystfiskerforening, så kerneopgaven er, at sørge for vi fortsat kan bedrive et fornøjeligt fiskeri og indimellem også få fisk på middagsbordet.

​Derfor skal vi sørge for vi fortsat har gode adgangsforhold til vores fiskevand, at vores hytter er i brugbar stand og at vores forhold til lodsejerne bliver ved at være godt. Selvfølgelig skal vi også gøre vores bedste for, at der til stadighed er en god stamme af ørreder at fiske på.

​For at alt dette er opnåeligt skal vi være en forening, hvor alle spiller en aktiv rolle. Alle medlemmer skal være med til at tegne foreningen bl.a. ved at have rig mulighed for at deltage i foreningens arbejde. Vores hjemmeside og Facebook side skal spille en vigtig rolle heri. Informationsniveauet skal være højt, således alle ved, hvilke arrangementer og arbejdsopgaver det er muligt at deltage i.

​​

Bestyrelsen vil fremover have en flad struktur og bestå af en række udvalg med ansvar for hvert deres område:

1: Politisk udvalg: Torben Burchardt (tager sig kontakt til Sammenslutningen, FFD, SNR m.v.)

2: Lodsejerudvalg: Claus Rasmussen, Lars Bølling. (tager sig kontraktforhandlinger og lodsejersammenkomst)

3: Åplejeudvalg: Jan Nielsen (tager sig planlægningen med klipning af brinker)

4: Hytteudvalg: Claus Rasmussen (tager sig af vedligehold i og omkring vores hytter)

5: Juniorudvalg: Thomas Østergaard (tager sig junior arrangementer)

6: Medieudvalg: Torben V. Petersen (tager sig af vores medier – hjemmeside og Facebook)

7: Arrangementsudvalg: Morten Ransborg og Torben V. Petersen (tager sig vores faste arrangementer som grejauktion og fisketræf)

​Som I kan se består udvalgene kun af et eller to medlemmer. Det er så meningen, at I kære medlemmer, får mulighed for at byde ind, når udvalgene annoncerer de har brug for hjælp.

​Dette betyder blandt andet at vi afskaffer Åens Dag og i stedet løbende vil indkalde til arbejdsdage, når det er nødvendigt. Det vil være præcise indkaldelser med en exact opgave der skal løses.

Det betyder også at vi nedlægger vores blad NL Fiskeren. I stedet vil vi løbende informerer på hjemmeside og Facebook siden. Vi arbejder med at løse opgaven mht indkaldelse til næste års generalforsamling. I får nærmere besked når vi har dette på plads.

Der skal altså en opfordring til at følge med på vores hjemmeside og ikke mindst Facebook.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig fin 2018 sæson – vi ses derude

Torben Burchardt​

17. Januar ​2018

Nøgler

Cylinderne i låsene til hytterne er alle her i vinterpausen blevet ændret, så de tidligere nøgler ikke længere kan anvendes. 

Der er åbenbart lidt tvivl om, hvor det er muligt at få fat i en ny nøgle. Ny nøgle kan fås hos bestyrelsesmedlemmerne, eller man kan få en nøgle ved vore arrangementer. De sendes ikke ud.

Knæk & Bræk

12. Januar ​2018

Generalforsamling

Torsdagens generalforsamling bød på en god debat om beretningen og ikke mindst en del tanker om fremtiden. Kassereren fremlagde et regnskab, der på trods af omkostningerne i forbindelse med 100 års jubilæet, udviste et overskud. Valgene bød på nyvalg af formand, idet Torben Burchardt overtager posten efter Hilmar. Claus Rasmussen genindtræder i bestyrelsen sammen med Morten Ransborg som nyvalgt.

Den afgående formand blev udnævnt til æresmedlem.

Samtidig kunne vi fejre at Kent Pagh og Henning Tolbod har været medlemmer i 50 år og Kaj Jørgensen i hele 60 år.

Per Støving modtog "Bette Sigurd" for indsatsen ikke mindst i forbindelse med renoveringen af Lindbo.

Per Bruun 9,40 kg, Bo Janniche 8,7 kg og Casper Olesen 8,65 kg modtog foreningens pokaler for de største fisk fanget i 2017. 

Tage Kragbak blev den heldige vinder af foreningslotteriet og vandt dermed et gavekort til Jægeren og Lystfiskeren. J&L sponsorerede endvidere en snaps til maden.

06. Januar ​2018

​Klar til sæsonen

Kæmpe stor tak til de 10 fremmødte, der mødte op med masser af energi.

​Vi fik udskiftet spangen ved Engvej op imod Zinkssving.

2 nye spange optrøms parrasellen ved Zinks , dvs. der kan nu fiskes på vestsiden fra Karens hul og nedstrøms.

​Så blev spangen ude ved højspændingen også rettet op og det var i sidste øjeblik, da den ene ende var ude i åen,

det var kun en tynd tilbage til at holde den.

​Næste projekt bliver spangene ved Sumpen og Karens hul, det kræver dog der skal være lavvandet i en periode.

Der bliver snarest indkaldt til denne arbejds opgave.

​Endu en gang tak for en dejlig formiddag ved åen

​​

Jan Nielsen

Gudumholm

01. Januar ​2018

​​Godt nytår til jer alle.

Håber i alle får et fantastisk fiskeri i 2018.

Vi har et par spange der skal udskiftes,

Derfor kan jeg godt bruge lidt hjælp på lørdag d. 6/1, hvis ellers vejret tillader det.

Det drejer sig i første omgang om spangen ved Engvej op mod zinks sving, og så er der vist også et par spange ud imod højspændingen der trænger.

Vi har også nogle færdiglavede spange, som jeg gerne vil have fragtet op til sumpen/karens. Ring på 27779034 hvis du har et par timer til overs på lørdag(bliver vejret træls udskyder vi).

Jan Nielsen

Gudumholm

Tlf. 27779034

​Næste aktiviteter

Vind et års kontingent i lodtrækningen blandt alle der udfylder fangsstatistikken:

Fangststatistik

Generalforsamling

Årsregnskaber og tilmelding til generalforsamling foregår på ​

Medlemsportalen

Seneste ændringer

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​