​Nyt fra NL 2017​

07. november ​2017

Advarsel​​ usikker spang

Jeg har i dag oplevet at spangen over grøften på vestsiden af åen ved Engvej opstrøms for Storvordehytten er blevet ødelagt, enten i forbindelse med skæring af rabatterne eller oprensning af grøften.

En brugbar del af spangen er lagt tilbage, sådan at den med forsigtighed kan bruges.

Der vil ske udlægning af en erstatning snarest muligt. 

Hilmar

07. november ​2017

Sortmundet kutling

Jeg har modtaget denne henvendelse, såfremt du kender til fangst af sortmundet kutling, høre jeg gerne fra dig.

Hilmar

Kære Nordjysk Lystfiskeriforening.

Jeg skriver, fordi Miljøstyrelsen har modtaget en indberetning om en invasiv sortmundet kutling fanget i Grønlands havnen for et års tid siden.

Jeg ville derfor høre, om i kender til flere fiskere der har fanget sortmundet kutling i jeres område?

Jeg ser frem til at høre fra jer!

I kan læse kort om kendetegn og se billeder af sortmundet kutling i faktaarket på Miljøstyrelsens hjemmeside:

​​

Med venlig hilsen,

Gerbrich Koudenburg

Miljøstyrelsen, Naturbeskyttelse, Invasive arter

28. oktober ​2017

Indberetning af sæler i åen

Der er mulighed for at indberette eventuelt sete sæler i åen fra siden Fisken og vandet.

 

Hilmar

25 . oktober ​2017

Lås efter dig

​​

Desværre har jeg igen måtte konstatere at Lindbo er blevet efterladt med døren ulåst. Med de uvelkomne besøg vi efterhånden har haft der, er det ikke en god ide, at døren ikke er låst når man tager hjem. 

Jeg ved ikke hvor svært det er, at løfte i håndtaget og dreje nøgle rundt, men det må åbenbart være det for nogle. 

Vi skulle ikke gerne komme dertil, at vi bliver nødt til at afskære medlemmer fra at bruge Lindbo, men flere oplevelser af denne slags kan gøre det nødvendigt.

Hilmar

16. oktober ​2017

Syltetøj på glas

Det var i dag ikke nødvendigt at besøge en forretning hvis man manglede noget syltetøj. Det var kun nødvendigt at tage til "Pumpen" hvor der var efterladt mange forskellige glas.

Hvis fruens syltetøj har smagt forfærdeligt, var det bedre at køre det på genbrugspladsen, den befinder sig få hundrede meter væk.

16 . oktober ​2017

Webmaster

​​

Er det dig der skal have ansvaret for foreningens hjemmeside og foretage de løbende opdateringer?

Vi skal have foretaget nogle vurderinger om foreningens fremtidige hjemmeside. I den anledning vil vi gerne have en ny peron på banen, som kan være med til at vejlede og inspirere bestyrelsen til den rigtige beslutning. Samtidig vil du så i fremtiden skulle stå for opdateringer og eventuelle ændringer af dette produkt.

Er denne person dig, skal du ikke undlade at kontakte mig.

Hilmar

14. oktober ​2017

Fisketræf

En god håndfuld lystfiskere mødtes den 1. oktober kl 9 til rundstykker og kage. straks efter kl 9 blev der indvejet en fin havørred på 56 cm og 1,8 kg. den dygtige lystfisker havde fanget den på flue nedstrøms louisendal. fiskeriet var på det jævne, men vejret var dejlig mildt. der blev rapporteret om mange undermålsfisk, men dagen sluttede alligevel med endnu en indvejet ørred på 41 cm og 850 gr. den blev taget på orm af gæstefiskeren Jan Bertelsen.

Det endte så med at Michael Pedersen kunne tage titlen som årets mesterfisker og får sit billede hængt op i Lindbo.

Venlig hilsen

​Torben Burchardt

28. september ​2017

Sæler i åen

Der er desværre igen konstateret invasion af sæler i åen. Senest oppe ved Slusebroen.

Til jeres orientering arbejder vi på forskellige fronter for at få noget gjort ved det.

Desværre er det ikke noget der kan klares over en nat, men vi er aktive for at finde holdbare løsninger.

 

Hilmar

20. september ​2017

Tag en tur på diget

Vi er blevet kontaktet af et medlem der havde observeret en jolle der tilsyneladende satte umærkede lange garn, betænkelig tæt på eller i fredningszonen. Han ringede til fiskerikontrollen, der så har været på observation på stedet. De kunne ikke umiddelbart finde noget garn, men det kan være røgtet allerede iaftes – for jollen kom ikke ind igen mens medlemmet observerede – måske personen havde set der var folk inde på diget.

Med denne observation kan det være fint med en tur på diget for at beskue fjorden, men også for at se om det gentager sig i de her sensommer dage. 

7. september ​2017

Havlampretter i Lindenborg Å

​​

Havlampretten er på den danske Rødliste over truede dyre- og plantearter hvor den er kategoriseret som sårbar og beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Lampretter er rent evolutionært yderst interessant fordi de mest primitive hvirveldyr der kendes og er meget fjernt beslægtede med fisk.

Den voksne havlampret kan blive over 1 meter, hvorimod flod og bæklampretten er mindre og hyppigt optrædende i nordjyske vandløb. Havlampretten findes primært i de nord- og vestjyske vandløb men bestanden er meget ringe undersøgt i Danmark. Havlampretten er en vandrefisk der det meste af livet opholder den sig i ferskvand hvor den som larve graver sig ned i sedimentet og lever af at filtrerer vandet og sedimentet for mindre partikler. Som voksen opholder den sig i havet hvor den lever som parasit hvorefter den går op i større vandløb for at gyde.

Flere Nordjyske vandløb er blev undersøgt i 2017 af et hold biologistuderende fra Aalborg Universitet, bl.a. Lindenborg å, hvor der er søgt efter larverne i sedimentprøver, samt ved at analysere vandprøver for lampret DNA. Indtil videre er det ikke lykkedes at finde spor af den. Det er ikke tidligere lykkedes at finde havlampretlarver i de nordjyske vandløb

Aalborg universitet fortsætter undersøgelserne af de nordjyske vandløb for at forbedre kendskabet til denne unikke art. Derfor modtager vi med glæde meddelelser om observationer af havlampretter. Specielt kan de observeres på grus-bankerne, hvor havørreden også gyder, i hovedløbene om sommeren. Så hvis i observerer de voksne havlampretter, som kendes fra bæk og flodlampret på at de er er over en halv meter lange, bedes i hurtigst kontakte undertegnede.

​​

Niels Madsen (professor, Aalborg Universitet) på nm@bio.aau.dk.

23. august ​2017

Outdoor på TV2nord

TV2nord har i aften, onsdag, sæsonpremiere på friluftsmagasinet OUTDOOR, hvor reporterene Robert Bedsted og Bruno Stagsted tager for at kigge på harpunfiskeri.

TV2 oplyser at de vil komme med flere udsendelser med relation til fiskeri der kan have din interesse.

Udsendelserne sendes på TV2 Nord efter Nyhederne kl. 19.30, og det vil sige omkring 19.45.

Udsendelserne kan også følges live på facebook-side: facebook.com/tv2nord

21. august ​2017

Broen i Volsted er væk

Her til morgen blev broen ved Volstedhytten fjernet. Dermed er et landmærke ved åen ikke længere. Broen er slæbt op til Aagaard hvor den afventer sin skæbne.

Peter Munk Aalborg Kommune tog denne sekvens da broen Broen trækkes over åen

Optog selv denne sekvens af Broens tur over land.

Hilmar

21. august ​2017

Festaffald

Om det har været oplysningerne om at broen over åen skulle fjernes vides ikke, men nogle har fundet anledning til at feste ved Volstedhytten her i weekenden. To sække med affald i form af dåser og engangsambalage havde man ikke fundet anledning til selv at fjerne. Desværre endnu et eksempel på kanosejlernes negative opførsel.

Hilmar

18. august ​2017

Fare ved broen i Volsted OPDATERET

Aalborg Kommune har besluttet at broen ved Volsted udgør en så stor fare at den vil blive fjernet. Om det vil lykkes at fjerne den, så der kan ske en senere genetablering er uklart. Sker det ikke, er det slut med et 40års ikonisk bygningsværk over åen.

Hilmar

16. august 2017

Vi har modtaget følgende fra Peter Munk Allborg kommune, vedrørende broen ved Volstedhytten, hvor ændringer i åens forløb har undermineret understøttelsen af broen.

Hilmar

​​

Hej alle

Indtil vi har Beredskabets vurdering af sikkerheden ved Ågårdsbro, er det min opfattelse af passage under og over broen er forbundet med livsfare. Broen er tæt på at vælte i åen. Begge jordfæster er ustabile og kontakt med broen kan få den til at vælte. Konstruktionen er meget tung og vil kunne slå folk ihjel hvis de bliver ramt. Kanoer og kajakker må ikke forsøges presset under broen. Lad være at berøre den eller skubbe til den for at se om det passer. Kano og kajakker må trækkes på land i god afstand og sættes i nedenfor. Skiltning forventes opsat i morgen formiddag. Sikring eller fjernelse af broen snarest herefter. 

Med venlig hilsen 

Peter Munk Aalborg Kommune

16. august ​2017

Bestandsanalyse 2017

De sidste dage har været brugt på bestandsanalyse i de vandløb hvor vi har udsætningsforpligtigelserne i forhold til Fiskeplejen. Det har blandt andet drejet sig om Flansbæk, Skelbæk, Romdrup å med tilløb bl.a. Risbrobækken, Østerå, Guldbækken, Hasseris å, Munkbæk, og enkelte besigtigelse i tilløb til Binderup å.

Onsdag var arbejdet besværliggjort af de store nedbørsmængder. Glædeligt var det at opleve den forbedrede tilstand som vandløbene havde, ikke mindst at bestandsniveauet er på enten samme eller højere stade end ved den foregående bestandsanalyse fra 2008. Ingen af målingerne nåede dog op på Lindenborg å niveau. Enkelte steder blev der konstateret fisk hvor der ikke havde været det tidligere.

Hilmar​

13. august ​2017

Fiskedag for lokale

Højt solskin og en strid vestenvind dannede rammen omkring foreningens gave til de lokale borgere. Allerede fra starten var der mødt interesserede op ved Lindbo for at prøve fiskeriet i åen. Vi havde placeret folk ved de forskellige broer, sådan at der var hjælp og gode råd at hente.

Blandt dagens besøgende vil der sikkert være et par fremtidige medlemmer. Et par stykker af de fremmødte aspirere allerede til at blive medlemmer af vor udsøgte klub af åbadere. Den ene ville genudsætte en undermålsfisk med det resultat at han selv gik i vandet.

Hilmar

04. august ​2017

Hjælpere søges

På søndag den 13. august afholder foreningen aktiviteten for de lokale beboere, hvor de får mulighed for at fiske ved foreningens vand fra Slusebroen til Fjorden. I den anledning kunne vi godt bruge nogle hjælpere, der på dagen vil være på broerne for at vejlede deltagerne.

Aktiviteten er mellem kl. 10 og 15.

Kan du hjælpe må du meget gerne kontakte mig på 40 29 68 81.

Hilmar

19. juli ​2017

Parkering

Det fantastiske fiskeri giver rigtig mange besøgende ved åen. Med de mange besøgende følger der naturligvis også mange biler. Derfor har vi i foreningen lavet nogle parkeringspladser som skal anvendes når der parkeres ved åen.

Samtidig med det gode fiskeri, og de mange besøgende, er der også kommet gang i markarbejdet og høsten hos vore lodsejere. De parkeringsregler vi har i foreningen er lavet for at der ikke skal opstå problemer og dermed konsekvenser for vore fiskerettigheder.

Opdater dig derfor på parkeringsreglerne, så det ikke er dig der eventuelt kan give foreningen problemer.

Nu ved vi godt at det ikke er dig der parkere så tæt på andre biler at de ikke kan komme væk fra parkeringspladsen. Det er heller ikke dig der laver grøftekantsparkering på Kanalvej til gene for trafikken til genbrugspladsen, fordi du ikke gider at gå fra vore etablerede pladser til Karens Hul. Det er heller ikke dig der parkere ved Den Skæve Bro så traktorkørsel er umuligt. Det er selvfølgelig heller ikke dig der parkerer på den "forkerte" side af skiltene, f.eks. ved Louisendal, så nedkørsel til markerne er spærret. Du er jo den fuldendte hensynsfulde billist. Vis de andre, der ikke er blevet det endnu, hvordan.

​Hilmar

13. juli ​2017

Tyvfiskeri

Et opmærksomt medlem har her til formiddag observeret to tyvfiskere i gang med at sætte garn i åen nedstrøms piletræerne ved den nye Egensevej ud mod Stenhullet.

På medlemmets reaktion stak tyvfiskerne i løb væk fra åen. Medlemmet kontaktede politiet der efterfølgende forsøgte at finde tyvfiskerne, dog uden resultat.

Der blev fjernet et garn, men der kan muligvis være mere i åen.

Hold derfor øjnene åbne når i færdes i området.

Hilmar

12. juli ​2017

ADVARSEL

Vi har modtaget en melding om unormal aktivitet omkring de parkerede biler på en af vore parkeringspladser. Pas derfor på med hvad i har liggende synligt i bilerne når I er ved åen.

Hilmar

08. juli ​2017

Sommerhilsen

Ved besøg på forskellige hjemmesider og i grupper, kan der opleves informationer om fisk af alle størrelser fanget på foreningens fiskevand. Det underlige er bare, at fiskene ikke er indsendt til offentliggørelse på vor egen forenings hjemmeside. Det kan godt ærgre en webmaster, da de ville være med til at skabe nye informationer i "døde" perioder.

Det der kan undre mest, er at flere af fiskene ville være potentielle pokalfisk.

Det rejser så spørgsmålet om tiden er kommet, til at der inføres en indberetningspligt som kendes fra andre åer. Et spørgsmål som bestyrelsen kommer til at tage stilling til. Den frivillighedsvej vi indtil nu har valgt, holder måske ikke længere.

Trods dette er det dejligt at se, at der er rigtig godt gang i fiskeriet, selv om grødeskæringen kan medføre et lille stop.

Så en fortsat god sommer

Knæk og Bræk

Hilmar

1. juli 2017

Sommertræf

Efter dage med typisk dansk sommervejr regn og blæst, viste vejret sig fra den bedste side, og vi kunne holde sommertræf i strålende solskin, helt som vi plejer.

Der var en rigtig god stemning og mange snakke om fiskeriet, de sidste dages drivende grøde fik en del knubbede ord med på vejen, men det kunne tydelig ses at der kom mindre og mindre grøde drivende og snart begyndte de første at trippe for at komme i gang med fiskeriet. Dog skulle der lige grilles og som sædvanligt var vor "grilleksperter" i gang, endda så meget at flammerne steg til højt vejrs. Da kød og pølser var spist fordelte de fleste sig ud langs åen, og der kommer sikkert mange beretninger om fangede fisk.

18. juni ​2017

Indvielse af Lindbo og bogudgivelse

Lørdag var dagen hvor Lindbo viste sig fra sine flotte nye sider. Det færdige arbejde kunne præsenteres for medlemmer, lodsejere og sponsorer, Aalborg Kommune, Spar Nord Fonden og lodsejere, der ved kontraktforhandlingerne bevilgede til foreningens jubilæum.

Jørgen Brandt tog disse stemningsbilleder på dagen.

Dagen blev en flot markering af renoveringen og bogudgivelsen. Dog blev dagens start noget hektisk, da pølsevognen i nattens løb var blevet ribbet for alt udstyr.

20. maj ​2017

Lystfiskerfestival på Trekanten

NL deltog i dag på lystfiskerfestivalen på Trekanten i Aalborg Øst. Festivalen bød på stande fra flere lystfiskeriforeninger, ligesom der var forskellige aktiviteter f.eks. i form af fluekast og kast med stænger monteret med både spinne- og multiplikatorhjul, der var mulighed for fluebinding, blinkfremstilling, og man kunne lave sine egne softbait. Der var indlagt forskellige konkurrencer, og for ikke mindst var der kulinariske lækkerier i form af forskellige grillretter og sushi.

På NLs stand var der mulighed for at gætte hvor mange stykker endegrej der var i et glas. Budene var meget spredte, fra 46 til 246. Det rigtige tal var 149. Vinderen af konkurrencen, og dermed nyt medlem i NL,  var Svend Saadeh fra Aalborg Øst. 

Dagen bød også på forskellige foredrag, Uffe Vesterberg og Peter A. Larsen viste og kommenterede filmen fra Villestrup å. Ole Lundis korserede over sin bog om fiskeri efter havørreder ved Sønderrup å.

Festivalen fortsætter i morgen søndag, hvor aktiviteterne er henlagt til Hesteskoen.

17. maj ​2017

Klippemøde​ OPDATERET

Den på mødet omtalte facebook-kommunikation vil foregå via foreningens almindelige facebook-profil.

En god gruppe medlemmer lagde turen forbi Lindbo for at deltage i aftenens møde om den fremtidige klipning.

Jan gennemgik tankerne omkring den fremtidige klipning, og hvordan den skulle foregå. 

Deltagerne fik også foreningens klippegrej demonstreret.

Deltagerne blev enige om at der de næste fire uger skulle være en ugentlig klippeaften og dagen blev sat til onsdag, så onsdagene den 24. maj, 31. maj, 7. juni og 14. juni aftaltes det at møde ved Lindbo klokken 18.30.

Der vil blive oprettet en facebook gruppe til den gensidige information.

Var du forhindret i at deltage, skal det ikke afholde dig fra at møde op for at deltage i arbejde, alle kan deltage.

Møder der rigtig mange op, kan andre opgaver også blive lavet.

10. maj ​2017

Lystfiskerfestival på Trekanten

Den 20. og 21. maj afholdes der Lystfiskerfestival på Trekanten i Aalborg Øst.

NL har en stand på Trekanten om lørdagen, søndag foregår aktiviteterne ved Hesteskoen.

Der er masser af elementer fra lystfiskeri for hele familien. 

Grejloppemarked, hvor du kan sælge det grej du har i overskud.

Tag med ud og fisk om søndagen.

Gratis adgang.

Se mere om festivallen og aktivitetsoversigten her

06. maj ​2017

Åens dag forgik på den første rigtige sommerdag i 2017. Om det var det gode vejr der afholdt folk fra at deltage, kan kun de fraværende svare på, men fremmødet var meget begrænset. Det fik indflydelse på de opgaver der blev lavet, men giver bestyrelsen et godt argument over for mulige klager over færdselsmuligheder og alt andet i forbindelse med mulighederne for at fiske: "Vi var desværre ikke nok ved Åens dag"

De fremmødte sled hårdt i varmen, de sidste fliser blev lagt, Lindbo fik en rengøring indvendig, møblerne afvasket og sat på plads og der blev planeret og sået græs.

Der blev slidt så hårdt, at Jørgen Brandt blev så træt, at han ikke kunne slæbe den medbragte spade med hjem, så den sponserede han til foreningen.

På trods af strabadserne blev det dog en god og hyggelig dag for de fremmødte.

Lindbo er, med lidt få små resterende opgaver,  nu klar til brug.

02. maj 2017

Så har de trætte lystfiskere igen mulighed for at hvile sig på en bænk ved Sejlflodhytten. Der er opsat en erstatning for det bord/bænkesæt der pludselig forsvandt.

Samtidig er mysteriet om det opsatte sæt ved Storvordehytten opklaret. Det er Flaglauget der har fået Aalborg Kommune til at sponsere sættet.

23. april ​2017

Lindbo

Hele 6 mand var lørdag i gang med oprydning og belægning omkring Lindbo. Ingen tvivl om at arbejdet ville gå hurtigere hvis der var flere der meldte sig. Så derfor en stor tak til dem der tager slæbet.

18. april ​2017

Bord/bænksæt forsvundet​

Skulle du møde et herreløst bord/bænksæt kan det være at det tilhører NL.

Det sæt vi i flere år har haft stående ved Sejlflodhytten, er siden i år mandag forsvundet fra sin plads.

23. marts ​2017

Grejauktion

Grejauktionen blev igen i år en super begivenhed. Der var meget spændende grej, mange flotte fluer og gode flueliner til salg, hvis man også fiskede på havet var der rig mulighed for at få nogle nye pirke.

34 medlemmer var mødt frem og de brugte 777o,- kr. på de 80 lot som var udbudt. 

Glædeligt var det at der var sat grej til salg, hvor indtægten gik til juniorarbejdet. Det gav 1170,- kr ​

19. marts ​2017

Sportsfiskerliv

Ove Nielsen var en af de store, gamle i både nordjysk og dansk lystfiskeri. Han havde i nogle år arbejdet på sine erindringer om et langt liv med fiskestangen, men fik dem ikke udgivet inden sin død i 2014.

Det er der nu rådet bod på. Sammen med Steen Ellemose og Oves søn, William, har Uffe Westerberg samlet og redigeret erindringerne i bogen “Sportsfiskerliv”. Den er netop udkommet og kan købes hos Arnold Busck i Bispensgade i Aalborg, hos Jægeren og Lystfiskeren i Aalborg og på net-boghandelen bogjagt.dk Bogen er på 212 sider, er rigt illustreret og koster 300 kr.

"Sportsfiskerliv" kredser selvfølgelig meget om Oves elskede Binderup Å og om hans samarbejde og venskab med Preben Torp Jacobsen. Der er også kapitler om Oves liv i grejbranchen, om Lindenborg Å, Karup Å, Mörrum, Lærdal og England, om engelske koryfæer som Oliver Kite og om kastesport og fluestænger

18. marts ​2017

Under dagens arbejde ved Lindbo, fik jeg en melding fra et medlem der var taget til Volsted for at fiske. Meldingen lød på at døren til hytten var taget af hængslerne og lagt ved siden af hytten.

Hvis du har kendskab til årsagen til denne mærkelige aktivitet vil jeg gerne høre fra dig.

Hilmar

18. marts ​2017

Lørdagens arbejdsindsats er blevet brugt til at tage fliser op og få afhentet fliser. Indvendigt blev arbejdet med opstilling af køkkenet også påbegyndt.

​Hvis du ikke endnu har haft mulighed for at deltage i arbejdet får du endnu en mulighed. Næste arbejdsdag bliver Lørdag den 1. april kl. 9 hvor du kanhjælpe ved Lindbo.

Har du lyst til at hjælpe kan du tilmelde dig her

15. marts ​2017

Jægeren og Lystfiskeren afholder sin årlige konkurrence den 29. april Fjordcup 2017 og her må der fiskes i hele Limfjorden. Tilmelding og info findes på Jægeren og Lystfiskerens hjemmeside

15. marts ​2017

Thylands Lystfiskerforening afholder konkurrence er 1.-2. april 2017 og hedder Thylands Fjordcup. Men selvom den hedder det, så kan der fiskes fra Oddersund to Aggersund, altså en stor del af Limfjorden. Tilmelding og info findes på Thylands Lystfiskerforenings hjemmeside

Du kan se plakat om konkurrencen her.

12. marts ​2017

Efterlysning

I går lørdag blev der indkøbt blandt andet vådrumsspartel og gipsskruer til brug ved restaureringen af Lindbo. Allerede i dag søndag var det indkøbte forsvundet fra Lindbo. Skulle du ved en fejl have fået det i fisketasken bedes du snarest returnere dem.

08. marts ​2017

Aalestrup Lystfiskerforening inviterer igen i år til Fluebindingskonkurrencen Aalestrup Open. Der sker den 18. marts. Du kan se mere her.

07. marts ​2017

ÆNDRING

Da gulvlæggerne er blevet lidt forsinkede udskyder vi arbejdsdagen til Lørdag den 18. marts kl. 9 hvor du har mulighed for at hjælpe ved Lindbo. De påtænkte arbejdsopgaver den dag er blandt andet at der skal opsættes køkken, fliserne udenfor skal tages op og der skal hente fliser i Storvorde. Du må gerne medbringe en trailer.

Har du lyst til at hjælpe kan du tilmelde dig her

06. marts ​2017

Ophør af udvekslingsaftale.

Desværre, har vi i dag modtaget en melding fra Herning Ikast Sportsfisker Forening om, at det efter sammenlægningen af Ikast Sportsfisker Forening og Herning Sportsfisker Forening til Herning Ikast Sportsfisker Forening, i deres bestyrelsen er blevet vedtaget at man ikke mere vil gøre brug af udvekslingsaftalen.

NLs bestyrelse beklager at vi ikke længere har denne aftale. Aftalen med Ikastforeningen er den vi har haft i længst tid. 

02. marts ​2017

Lørdag den 11. marts kl. 9 har du mulighed for at hjælpe ved Lindbo. De påtænkte arbejdsopgaver den dag er blandt andet at der skal opsættes køkken, fliserne udenfor skal tages op og der skal hente fliser i Storvorde. Du må gerne medbringe en trailer.

Har du lyst til at hjælpe kan du tilmelde dig her

02. marts ​2017

Du har nu mulighed for at erhverve dig vort jubilæumslogo som et 7 cm. rundt klistermærke. Det koster det beskedne beløb af 10,- kr. Du kan købe det hos et af bestyrelsesmedlemmerne. ​

24. februar ​2017

Jægeren og Lystfiskeren afholder den 9. marts fluebindingskursus med Brian Størup. Du kan se mere her

24. februar ​2017

Dødsfald

Det var med sorg at vi i bestyrelsen den 23. februar modtog meddelelsen om at vort medlem Poul Naundrup Pedersen ikke er her mere.

Poul var, med et medlemskab helt tilbage fra 1978, en af vore gamle aktive lystfiskere, og et velrenommeret medlem af foreningen. De fleste ældre medlemmer af foreningen kendte Poul, ikke mindst gennem de 16 år hvor han var medlem af bestyrelsen. Det var Poul fortjeneste, at vi kom ind i den nye tid med hjemmesiden, hvor han, gennem de første mange år, var garant for at den var opdateret og informativ for medlemmerne. Dermed blev den åbenhed som kendetegner den nye tid i NL skabt.

Det var også Poul der gennem sit virke som lærer på Gistrup Skole var blandt ambassadørerne og indpiskerne der skaffede os mange juniormedlemmer, noget uhørt, i en tid hvor juniorer var næsten ukendt i foreningen.

Personligt, har jeg oplevet Poul som en person der fulgte med i foreningens virke, og ind imellem, ikke gik af vejen for at komme med en venlig kommentar.

Et af vore markante medlemmer er gået bort

Æret være mindet af Poul

Hilmar Jensen

29. januar ​2017

Hjælp søges

Der er nu købt loft til opsætning i Lindbo. Vi sætter det op lørdag d 4. februar kl 9. Hvis du vil give en hånd med send en mail til mig-

​Vh Torben Burchardt

22. januar ​2017

Starten i Lindbo, hvor der kl. 12 blev serveret gule ærter blev igen en god oplevelse. Der var et godt fremmøde. Fremmødet havde stor konkurrence med det fine fiskevejr som var. Rigtig mange kunne ikke løsrive sig fra fiskeriet, så der blev fanget en god flok fisk et par enkelte fik vi af se. 

Ved ankomsten til Lindbo kunne man se dagens første fisk fanget af Sten Vandborg. Senere kom der flere meldinger og umiddelbar efter de gule ærter kunne Kennet Pedersen præsentere sin fine fisk. begge sølvblanke fisk på 52 cm.

Dagens kontrol af medlemskab og fisketegn gav ikke anledning til bemærkninger. Alle havde styr på tingene.

16. januar ​2017

Med morgentemperatur på -10 grader var grundlaget lagt for en kold start på sæson 2017, men alle de der trodsede kulden kunne opleve et fantastisk vejr. Sol fra en skyfri himmel, ingen vind​ og stigende temperatur.

Rigtig mange kom af huse og fik en god start på et nyt spændende fiskeår. Starten er altid præget af fraværet fra de mange fiskekammerater, og det betød at de fleste fik snakket meget og fisket lidt, andre fik slet ikke snørren i vandet, og så var der alle de der bare lige skulle ud for at kikke og snakke. Der blev fanget fisk, selv om meldingerne var meget sparsomme.

13. januar ​2017

Generalforsamling 

Gårsdagens generalforsamling bød på gode debatter og drøftelser om det forgangne år og fremtiden. De gode debatter medførte også vedtagelse af forskellige forslag, de er beskrevet neden under denne nyhed. Som et ekstra krydderi blev der i år, som en særlig jubilæumsgestus genoplivet en gammel tradition, med at menuen til generalforsamlingen var kogt torsk. Det vakte stor glæde hos deltagerne. 

Størst jubel blev der under udtrækningen af foreningens lotteri. Her blev vort æresmedlem Evan Munkholm udset til at være forsamlingens mest troværdige person, og han fik derfor æren af at udtrække vinderen. Det gjorde han på overbevisende måde. Han udtrak sit eget nummer, og blev dermed vinder af et gavekort fra Jægeren og Lystfiskeren på 1500 kr.

Under valgene blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem, idet Claus Rasmussen havde valgt at stoppe efter 19 år i bestyrelsen, heraf 10 år som kasserer. En stor tak til Claus for hans store indsat, herunder også de sidste mange år som kontraktforhandler. Nyvalgt blev Jan Nielsen. Som ny suppleant blev Henrik Bertelsen valgt. Øvrige valg var genvalg.

På generalforsamlingen var der også uddeling af pokaler for de største fisk til Sune Møller 10,7 kg, Henrik Spaanheden 9,4 kg og Michael Pedersen 9,3 kg. 

Samtidig skulle Anker Knudsen været hædret for 50 års medlemskab af foreningen, men Anker var desværre blevet syg. Det samme var sket for Carl-Johan Pedersen som modtager af "Bette Sigurd" for blandt andet den store indsats han havde ydet under efterårets bestandsanalyse. Begge er senere blevet fotograferet og deres billeder er nu med i galleriet neden under.

Her et lille galleri af billeder fra generalforsamlingen.

13. januar ​2017

Lovene og særbestemmelserne m.m. er nu opdaterede med de beslutninger der blev truffet på generalforsamlingen.

Det drejer sig om mindstemål på alle ørreder fanget  i vort fiskevand ved Lindenborg å. Det er nu 40 cm. dog undtaget for regnbueørreder.

​Lovene er ændret omkring Generalforsamling og Eksklusion.

Prisen for gæstekort er nu 100,- kr.

09. januar ​2017

Vi har modtaget nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen.

Gudumholm den 17. dec. 2016

Forslag til generalforsamlingen.

​Mindstemål for bækørred

​Vil gerne forslå at mindste mål for bækørred bliver 40 cm på hele NL´s fiskevand i Lindenborg.

​Motivation: I Sæsonen 2016 har jeg 2 gange om morgen på det "Flade" fanget bækørred på henholdsvis 39 og 40 cm., det skal dog siges at begge fik deres frihed igen, men jeg kunne reelt tage dem med op i bilen og så have forsat mit fiskeri længere nede af åen, var der så kommet en kontrolant havde det været mit ord mod hans, at jeg havde fanget dem lovligt på det "Flade". det er for og undgå denne situation, at jeg forslå ens mål på bækørred på hele vores fiskevand. Jeg har også kunne konstatere, at efter der er blevet åbnet oppe ved Rødemølle er der kommet flere bækørred nedstrøms.

Mvh. Kenneth Niemann

medl.nr. 1509023

Til

Nordjysk Lystfiskeriforening

v/formanden Hilmar Jensen

Nibevej 101,

9200 Aalborg SV

​Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 12/1 2017.

​Da det er konstateret, at det er umådeligt svært at færdes på visse strækninger af Lindenborg å i løbet af året stiller jeg flg. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.

​”Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der kan færdedes på de af foreningens fiskevande på en sikker måde, ved at foretage nødvendig slåning af bredden langs åen således man kan gå på en sikker måde og foretage fiskeri.

​Alt selvfølgelig i henhold til Miljøministeriets vejledning om bræmmer langs vandløb og søer, dateret Januar 2002.

​Der foreslåes evt. at det påhviler bestyrelsen at indkalde og lede et møde i slut april /primo maj for diskussion iblandt foreningens medlemmer om, hvorledes det kan praktiseres.

Med venlig hilsen

Norman Andersen

Medlem nr. 1516124

05. januar ​2017

Siden opdaterering af hjemmesiden med nyt design, er der opstået et problem, idet de indmeldelser der er foretaget siden 3. oktober, ikke er videresendt til kassereren.

Det er der nu taget hånd om, og manglende informationer vil snarest blive udsendt.

03. januar ​2017

Almas inviterer dig til VIP aften torsdag den 5. januar fra 18 - 20.

​Næste aktiviteter

Der er pt. ikke fastlagt  nye aktiviteter

Seneste ændringer

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​