Køb af gæstekort

Retningslinjer for udstedelse af gæstekort

Alle medlemmer af NL kan købe gæstekort, så de kan tage en gæst med til fiskeri på foreningens fiskevand.

Juniormedlemmer kan tage en gæst med på særlige vilkår, de kan findes her.

Regler for brug:​

  • Et medlem kan have en eller flere gæster med samtidig, hvis der er købet gæstekort til dem.
  • Medlemmet skal være til stede under hele gæstens fiskeri.
  • Kortet gælder for 24 timer fra det påførte tidspunkt for fiskeriets start.
  • Kortet skal af gæsten medbringes under fiskeriet.
  • Træffes et medlem under fiskeri med en gæst, der ikke har gyldigt gæstekort eller statstegn, kan dette medfører eksklusion af foreningen.
  • Dette gælder ligeledes ved ufuldstændig udfyldt gæstekort.
  • Medlemmet skal sikre at gæsten overholder foreningens særbestemmelser.
  • Der er ingen medlemmer eller situationer, der er undtaget fra disse bestemmelser.


Gæstekortet koster kr. 100,00

Køb Gæstekort via bankoverførsel

Der er nu åbnet mulighed for køb og samtidig betaling af gæstekort efter følgende retningslinjer.


Køber foretager betaling via bank, lydende på det beløb som gæstekortet koster pt. 100,- kr.


Betalingen sker ved overførsel til vor konto reg.nr. 9128 konto.nr. 45823​98718 


Køber påfører betalingsoverførslen oplysninger der svarer til de oplysninger der skal påføres gæstekortet inden fiskeriets start:

Meddelelse til modtager:

Gæstekort til straksbrug
Navn på gæst
Start på fiskeriet både dato og klokkeslæt
Indbetalers medlemsnummer "15XXXXX" eks. "1589102"
Husk også at udfylde navne og adresse oplysningerne.


Medlemmet foretager et udskrift af den foretagne betalingsoverførsel. Udskriften medbringes under fiskeriet i henhold til de gældende regler.
Ved køb af gæstekort via bank skal "kortet" anvendes inden for 1 måned.

Bestilling:

Bestyrelsen henstiller, at medlemmerne bestiller gæstekort online via hjemmesiden og i god tid. Dette vil dels sikre, at medlemmet har det ønskede antal gæstekort til den givne lejlighed, dels vil det lette kassererens tilrettelæggelse af sit arbejde.
Du kan også vælge at have et par gæstekort på lager. Så er du helt sikker, når du inviterer en kammerat på fisketur.


Ekspeditionstid - online og pr. brev:

Minimum 14 dage, fra betalingen er kassereren i hænde.

Betaling:

Bankindbetaling eller check. Du kan på eget ansvar aflevere kontanter i kassererens postkasse på privatadressen.


Gæstekort kan bestilles online ved klik her >>>


Der vil desuden blive solgt gæstekort ved NL’s arrangementer, og alle bestyrelsesmedlemmer vil medbringe et begrænset antal gæstekort, når de fisker ved åen.

​Næste aktiviteter

Der er pt. ikke fastlagt  nye aktiviteter

Seneste ændringer

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​