Måling af iltindhold, temperatur og vandstand

​Du kan følge med i vandstanden i Lindenborg å via dette link http://aalborg.web4you.dk/ Vandstandsmåleren findes ved sammenløbet mellem Lindenborg Å og Skibsted Å.

Du kan også følge vandstanden på Naturstyrelsens online vandstandsmålere ved at bruge dette link. 

http://www.hydrometri.dk/hyd/

Ilt- og temperaturmålinger i Lindenborg Å.

Som følge af iltsvind og efterfølgende fiskedød i Lindenborg Å i august 2002 besluttede NL's bestyrelse, at foreningen fremover løbende selv foretager målinger af ilt og temperatur (7 destinationer) samt vandstand (2 destinationer) i åen.

​Målingerne foretages med professionelt udstyr til dette formål:

OxyGuard Handy Mk III, OxyGuard Handy er en bærbar oxygenmåler. Den måler oxygen (ilt) - både mætning og mg/l - samt temperatur.


Der har ikke været behov for systematiske iltmålinger i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 eller 2015, da foretagne stikprøver ikke har udviste forhold der gjorde systematiske målinger nødvendig. En væsentlig årsag hertil, tror vi kan tilskrives den nye grødeskæring der giver hurtigere strømmende vand og dermed bedre iltning.

​26.august 2017

Der har været udtrykt bekymring i forhold til om der var problemer med ilten i åen. Derfor har vi den 26. august fået foretaget nogle spotmålinger.

Disse viser et iltindhold mellem 9,1 og 8,6 Img/l. Der er derfor ingen grund til aktuel bekymring.

Temperaturen lå mellem 12,8 og 12,5 grader.

Hilmar

​Næste aktiviteter

Uge 38

Grødeskæring

6. Oktober

Fisketræf

Seneste ændringer

09.09.19

08.09.19

08.09.19

08.09.19

07.09.19

07.09.19

06.09.19

02.09.19

Nordjysk Lystfiskeriforeningn af 1917

Copyright © Nordjysk Lystfiskeriforening

Besøg os på Facebook​

Mangler du noget?​

Skulle der være noget information du ikke lige kan finde, så brug vores søgefunktion her.​